Gezondheidszorgorganisatie en -beleid (2521)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter FEYS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter FEYS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bruno BONNECHERE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An HAEPERS 
 Prof. dr. Barbara PISKUR 
 De heer Christophe WILLE 
 De heer Jan VALY 
 dr. Joke RAATS 
 dr. Liselot THIJS 
 De heer Tim NEMETH 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht813,0425523,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht813,0425523,0JaJaNumeriek

Master in de ergotherapeutische wetenschapVerplicht813,0425523,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels