Gevorderde principes in de neurologische revalidatie (2535)

Contactpersoon :Prof. dr. Lisa TABONE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter FEYS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Lisa TABONE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Cigdem YILMAZER 
 Mevrouw Elien CRANINCKX 
 Prof. dr. Joke SPILDOOREN 
 Mevrouw Julie JANSSEN 
 Mevrouw Laura MAES 
 Mevrouw Liesbet LAUWEREINS 
 dr. Liselot THIJS 
 Mevrouw Merel VAN REUSEL 
 Mevrouw Mia WYNANTS 
 Prof. dr. Raf MEESEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: revalidatie bij neurologische aandoeningen (4416).StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels