Bouwmaterialen (2585)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Herve DEGEE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Johan HORCKMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels