Bouwfysica (2661)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Herve DEGEE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels