Masterproef - Chemie (2678)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Anton GINZBURG 
 Prof. dr. Jeroen LIEVENS 
 dr. ir. Kristel SNIEGOWSKI 
 Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
 Prof. dr. ir. Leen THOMASSEN 
 ing. Liesbet PAULS 
 Prof. dr. ir. Mieke BUNTINX 
 Prof. dr. Roos PEETERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Bachelorproject INGenieur – Chemie (2809) 9.0 stptn
 
  De student heeft tot op heden alle opleidingsonderdelen opgenomen in volgend studieprogramma om het onderliggende bachelordiploma te kunnen behalen
    bachelor in de industriële wetenschappen - chemie  
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Project INGenieur – Industriële biotechnologie (4039) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: chemieVerplicht54020,054020,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels