Analytische chemie 1 (2707)

Contactpersoon :Prof. dr. Dries VANDAMME
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dries VANDAMME 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Marleen SEGERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Algemene chemie 1 (3830) 6.0 stptn
    Chemische labotechnieken (2564) 3.0 stptn
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 4.0 stptn
    Practicum voedingsanalyse en biotechnologie (4468) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen - chemieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakel IW Chemie: pba agro- en biotechnologie voor optie voeding en packaging deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels