Masterproef - Nucleaire technologie: nucleair en medisch (2784)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter SCHROEYERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter SCHROEYERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Sonja SCHREURS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bart DREESEN 
 Prof. dr. Brigitte RENIERS 
 ing. Luc LIEVENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Bachelorproject INGenieur - Nucleaire Technologie (3459) 9.0 stptn
 
  De student heeft tot op heden alle opleidingsonderdelen opgenomen in volgend studieprogramma om het onderliggende bachelordiploma te kunnen behalen
    bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologie  
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie - nucleair en medischVerplicht54020,018036020,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels