Mechanica schakel (2821)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Eric DEMEESTER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Eric DEMEESTER 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. David DE SCHEPPER 
 ing. Kristof STEIJVERS 
 ing. Rafael VERBIEST 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie: optie duurzame procestechnologie of farma en fijnchemie - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie: optie voeding en packaging of kunststoffen en packaging deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie: pba agro- en biotechnologie voor optie voeding en packaging deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie: pba chemie afstudeerrichting procestechnologie voor alle opties deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie automatisering - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie ontwerp en productie - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektronica-ICT - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Energie - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW informatica - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie - gemeenschappelijk - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels