Wiskunde 1 schakel (2829)

Contactpersoon :dr. Giovanni VANROELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Giovanni VANROELEN 
  
Co-titularis :De heer Andy SNOECX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ir. Sabine BERTHO 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie - gemeenschappelijkVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie automatisering - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie ontwerp en productie - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektronica-ICT - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Energie - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW informatica - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie - gemeenschappelijk - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels