Chemie schakel (2830)

Contactpersoon :ing. Els GOIGNARD
  
Coördinerend verantwoordelijke :ing. Els GOIGNARD 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Nadia LEPOT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie automatisering - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie ontwerp en productie - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektronica-ICT - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Energie - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW informatica - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie: pba elektronica-ICT - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie: pba medische beeldvorming - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels