Structuurmechanica 1 (2840)

Contactpersoon :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Rajarshi DAS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Sterkteleer (4087) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen bouwkundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Na selectie813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels