Masterproef - Bouwkunde (2865)

Contactpersoon :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. ir. Ad DANE 
 Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI 
 dr. Bart DREESEN 
 Prof. Bas VAN DE KREEKE 
 Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
 Mevrouw Karine EVERS 
 ing. Pascal VANNITSEN 
 dr. ing. Rik STEENSELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Bachelorproject INGenieur - Bouwkunde (3524) 9.0 stptn
 
  De student heeft tot op heden alle opleidingsonderdelen opgenomen in volgend studieprogramma om het onderliggende bachelordiploma te kunnen behalen
    bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkunde  
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: bouwkundeVerplicht54020,018036020,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels