Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921)

Contactpersoon :Prof. dr. Tom ARTOIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ann CUYPERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bart TESSENS 
 Prof. dr. Tom ARTOIS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
 Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen MASSOT 
 Mevrouw Dominika TYLUS 
 De heer Kris KUNNEN 
 Mevrouw Liesa ENGELEN 
 Mevrouw Maartje VANGENEUGDEN 
 dr. Michiel LATHOUWERS 
 De heer Simon VANDERSANDEN 
 De heer Stijn VOS 
 Mevrouw Vera CLAESSENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de cel (3370) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject REKI met vakdidactiek biologieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels