Inleiding tot kwantumchemie (2938)

Contactpersoon :Prof. dr. dr. Danny VANPOUCKE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. dr. Danny VANPOUCKE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Thijs VAN WIJK 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Structuurchemie (0251) 6.0 stptn
    Toegepaste wiskunde in de chemie 1 (3307) 5.0 stptn
    Toegepaste wiskunde in de chemie 2 (3989) 5.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Calculus 1 (3376) 4.0 stptn
    Lineaire algebra (3983) 4.0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Mechanica en energieoverdracht (0262) 5.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Mechanica (3322) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakelprogramma Materiomics voor pba pba agro- en biotechnologieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakelprogramma Materiomics voor pba chemie afstudeerrichtingen chemie en biochemieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor biologie of biomedische wetenschappenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor biologie optie biochemieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor in de industriële wetenschappenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - Master industriële wetenschappen: chemieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - Master industriële wetenschappen: energieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek

bachelor in de wiskunde - verbreding chemieVerbreding1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels