Beelding 2A (3068)

Contactpersoon :dr. ir. arch. Remco ROES
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. ir. arch. Remco ROES 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Lisse LOOS 
 Prof. dr. Nicoletta GRILLO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Beelding 1A (3066) 3.0 stptn
    Beelding 1B (3067) 3.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Als je Beelding 2A in je studietraject wil opnemen, raden we je sterk aan dit pas te doen als je reeds geslaagd bent of een tolerantie hebt ingezet voor 3066 Beelding 1A en voor 3067 Beelding 1BStudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0NeeJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels