Biofysica (3119)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan D'HAEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan D'HAEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Laura TAMASSIA 
 Prof. dr. Virginie BITO 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bram BIJNENS 
 De heer Jeroen PROOTH 
 Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels