Diversiteit van de gewervelde dieren (3122)

Contactpersoon :Prof. dr. Maarten VAN STEENBERGE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Maarten VAN STEENBERGE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Maarten VANHOVE 
 Prof. dr. Tom ARTOIS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Kelly THYS 
 Mevrouw Maartje VANGENEUGDEN 
 Mevrouw Martina TOPIC 
 Mevrouw Miriam SHIGOLEY 
 De heer Nathan VRANKEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Histologie en fysiologie van de gewervelde dieren (3354) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels