Moleculaire celbiologie (3126)

Contactpersoon :Prof. dr. Michael PORCU
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Michael PORCU 
  
Co-titularis :Prof. dr. Karen SMEETS 
 Prof. dr. Michelle PLUSQUIN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
 Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ines TEJEDA 
 De heer Nick GIESBERTS 
 dr. Rik VERDONCK 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Laboratoriumvaardigheden (2918) 3.0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Biologie van de cel (3370) 5.0 stptn
    Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921) 7.0 stptn
    Van metabolisme tot systeembiologie (2923) 3.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Basisvaardigheden in de chemie (3461) 10.0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Biologie van de cel (3370) 5.0 stptn
    Genetica (0623) 4.0 stptn
    Inleiding tot de biochemie (1399) 4.0 stptn
 
Risico's of veiligheidsproblemen op basis waarvan deze volgtijdelijkheid wordt opgelegd

veiligheidsrisico labo

   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Histologie en fysiologie van de gewervelde dieren (3354) 5.0 stptn
    Moleculaire genetica (3726) 5.0 stptn
    Statistisch modelleren (3457) 4.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Data-analyse en statistische modellen 1 (4121) 4.0 stptn
    Histologie en fysiologie van de gewervelde dieren (3354) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologie optie biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie optie moleculaire & biotechnologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie optie keuzeopleidingsonderdelen biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie pakket keuzeopleidingsonderdelen biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels