Cellulaire toxicologie (3129)

Contactpersoon :Prof. dr. Ann CUYPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ann CUYPERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Karen SMEETS 
 Prof. dr. Sophie HENDRIX 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
 Mevrouw Isabeau VANBUEL 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Biologie van de cel (3370) 5.0 stptn
    Chemie voor levenswetenschappen 1 (2919) 5.0 stptn
    Chemie voor levenswetenschappen 2 (2920) 3.0 stptn
    Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921) 7.0 stptn
    Moleculaire genetica (3726) 5.0 stptn
    Van metabolisme tot systeembiologie (2923) 3.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Genetica (0623) 4.0 stptn
    Inleiding tot de biochemie (1399) 4.0 stptn
    Moleculaire genetica (3726) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologie optie biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie optie moleculaire & biotechnologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie optie keuzeopleidingsonderdelen biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie pakket keuzeopleidingsonderdelen biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels