Dynamische systemen (3195)

Contactpersoon :Prof. dr. Renato HUZAK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Renato HUZAK 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Ansfried JANSSENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Analyse 1 (0169) 4.0 stptn
    Calculus 1 (3376) 4.0 stptn
    Calculus 2 (3323) 4.0 stptn
    Vectorcalculus en differentiaalvergelijkingen (4708) 5.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Analyse 1 (4552) 4.0 stptn
    Calculus 1 (3376) 4.0 stptn
    Calculus 2 (3323) 4.0 stptn
    Vectorcalculus en differentiaalvergelijkingen (4708) 5.0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Analyse 1 (0169) 4.0 stptn
    Calculus 1 (4543) 4.0 stptn
    Calculus 2 (3323) 4.0 stptn
    Vectorcalculus en differentiaalvergelijkingen (4708) 5.0 stptn
 
Of groep 4
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Analyse 1 (4552) 4.0 stptn
    Calculus 1 (4543) 4.0 stptn
    Calculus 2 (3323) 4.0 stptn
    Vectorcalculus en differentiaalvergelijkingen (4708) 5.0 stptn
 
Of groep 5
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Calculus 1 (3376) 4.0 stptn
    Calculus 2 (3323) 4.0 stptn
    Vectorcalculus (4093) 3.0 stptn
    Wiskundige methoden van de fysica (3763) 3.0 stptn
 
Of groep 6
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Calculus 1 (4543) 4.0 stptn
    Calculus 2 (3323) 4.0 stptn
    Vectorcalculus (4093) 3.0 stptn
    Wiskundige methoden van de fysica (3763) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de fysicaKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels