Design & Build Studio (3204)

Contactpersoon :Prof. dr. Rafael NOVAIS PASSARELLI
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Frank VANDEN ECKER 
  
Co-titularis :Prof. dr. Rafael NOVAIS PASSARELLI 
  
Lid van het onderwijsteam :Arch. Bart MOORS 
 Prof. dr. ir. arch. Wine FIGEYS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Draagstructuur / Constructie 3A (3799) 5.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Structuurmechanica 2 (4389) 4.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Als je Design & Build Studio in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 3404 Bouwfysica en installaties 3, met 3800 Draagstructuur / Constructie 3B en met 3287 Materiaalleer 3 (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar) of al deze vakken in een voorgaand academiejaar al te hebben gevolgdStudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de architectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de architectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: bouwkundeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels