Eindproject (3208)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bart CLEUREN 
 Prof. dr. Filippo MORINI 
 Prof. dr. Jean MANCA 
 Prof. dr. Ken HAENEN 
 Prof. dr. Milos NESLADEK 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Experimentele technieken (3476) 8.0 stptn
    Geavanceerde meetmethodes (2140) 6.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Computationele fysica (3361) 6.0 stptn
    Elektromagnetisme (0174) 5.0 stptn
    Kwantummechanica 1 (1442) 4.0 stptn
    Kwantummechanica 2 (1807) 4.0 stptn
    Mechanica (3322) 5.0 stptn
    Optics (3761) 6.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Computerpractica voor wiskunde (4550) 5.0 stptn
    Elektromagnetisme (0174) 5.0 stptn
    Functional- and Fourieranalysis (3985) 4.0 stptn
    Kwantummechanica 1 (1442) 4.0 stptn
    Kwantummechanica 2 (1807) 4.0 stptn
    Mechanica (3322) 5.0 stptn
    Programmeren en algoritmisch denken (3725) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de fysica optie experimentele fysicaVerplicht2439,02439,0JaNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie nano/biofysicaVerplicht2439,02439,0JaNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie onderwijsVerplicht2439,02439,0JaNeeNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie theoretische fysica, sterrenkunde en gravitatieVerplicht2439,02439,0JaNeeNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie twinVerplicht27010,027010,0JaNeeNumeriek

voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor wiskundeVerplicht2439,02439,0JaNeeNumeriek

exchange fysicaKeuze2439,02439,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels