Accounting (3267)

Contactpersoon :De heer Guy WALRAEVENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :De heer Guy WALRAEVENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Daisy BULCKMANS 
 Mevrouw Dorien DE VOS 
 dr. Vanessa NAEGELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma handelswetenschappen: andere opleidingenVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma handelswetenschappen: pba logistiek managementVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek
schakelprogramma handelswetenschappen: pba marketingVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma handelswetenschappenVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels