Wiskunde voor bedrijfskundigen (3268)

Contactpersoon :Prof. dr. Inneke VAN NIEUWENHUYSE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Inneke VAN NIEUWENHUYSE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Ansfried JANSSENS 
 ir. Jeremy CHOUCHOULIS 
 De heer Karel APPELTANS 
 De heer Ömer SERCIK 
 De heer Pieter GIESEN 
 De heer Roel SCHROOTEN 
 Mevrouw Sara RUTTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht1626,0542,0542,0542,0JaJaNumeriek

schakelprogramma handelswetenschappen: gemeenschappelijk deelVerplicht1626,0542,0542,0542,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma handelswetenschappenVerplicht1626,0542,0542,0542,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels