Bedrijfsscan (3280)

Contactpersoon :dr. Maarten COLSON
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Maarten COLSON 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Charlotte ADRIAENSENS 
 Mevrouw Lotte BOOSTEN 
 De heer Shayan SHESHBLOOKI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Algemene bedrijfskunde (3265) 6.0 stptn
    Financiële analyse (3276) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht813,015663,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels