Calculus 2 (3323)

Contactpersoon :Prof. dr. Sorin POP
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sorin POP 
  
Co-titularis :Prof. dr. Peter DE MAESSCHALCK 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Jeremy CHOUCHOULIS 
 dr. Jeroen WYNEN 
 De heer Wilbert DEN HERTOG 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Basisbegrippen in de wiskunde (4544) 4.0 stptn
    Calculus 1 (3376) 4.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Basisbegrippen in de wiskunde (4544) 4.0 stptn
    Calculus 1 (4543) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de fysicaVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie cluster wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek wiskundeKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels