Fundamenten in kanstheorie en statistiek (3334)

Contactpersoon :Prof. dr. Anneleen VERHASSELT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Anneleen VERHASSELT 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Stijn JASPERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Analyse 1 (0169) 4.0 stptn
    Complexe analyse (3332) 4.0 stptn
    Inleiding tot kanstheorie en statistiek (3319) 4.0 stptn
    Lineaire algebra (3983) 4.0 stptn
    Lineaire statistische modellen (3325) 5.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Analyse 1 (4552) 4.0 stptn
    Complexe analyse (3332) 4.0 stptn
    Inleiding tot kanstheorie en statistiek (3319) 4.0 stptn
    Lineaire algebra (3983) 4.0 stptn
    Lineaire statistische modellen (3325) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie twinVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskundeOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels