Bouwfysica en installaties 3 (3404)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
  
Co-titularis :Mevrouw Maryse VERMEIREN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Bouwfysica en Installaties 2 (3264) 4.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Als je Bouwfysica en installaties 3 in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 3800 Draagstructuur / Constructie 3B (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar)StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de architectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 2Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de architectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels