Celbiologie (3408)

Contactpersoon :Prof. dr. Jelle HENDRIX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jelle HENDRIX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 dr. Karolien BIJNENS 
  
Met medewerking van :dr. Nele CLAES 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Martijn HELEVEN 
 De heer Olivier NOUWEN 
 dr. Sam DUWE 
 De heer Stijn DILISSEN 
 De heer Tom KACHE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Vaardigheidsonderwijs (3416) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels