Genetica en genomica (3410)

Contactpersoon :Prof. dr. Veerle SOMERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Veerle SOMERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Piet STINISSEN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Igna RUTTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann CUYPERS 
 dr. Annelies VANHEEL 
 Mevrouw Astrid PUES 
 De heer Brecht MOONEN 
 Mevrouw Brigitte REIMANN 
 Prof. dr. David CASSIMAN 
 Mevrouw Eleni RENAERS 
 Mevrouw Elien LUYTEN 
 Mevrouw Eline HOES 
 Prof. dr. Elke CLYNEN 
 Mevrouw Fleur MINGNEAU 
 Mevrouw Flore WOUTERS 
 Mevrouw Gayel DURAN 
 De heer Koen KUIPERS 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Mevrouw Leen RASKING 
 dr. Nele CLAES 
 dr. Paul HEEFFER 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Mevrouw Rana ONDER 
 Mevrouw Thessa VAN PEE 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Vaardigheidsonderwijs (3416) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht28010,028010,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht28010,028010,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels