Statistiek in genetica (3411)

Contactpersoon :dr. Leen PRENEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Niel HENS 
  
Co-titularis :dr. Leen PRENEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Frédérique VILENNE 
 Mevrouw Helene VERMEULEN 
 Mevrouw Leyla KODALCI 
 Mevrouw Yessika NATALIA 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels