Celfysiologie (3414)

Contactpersoon :Prof. dr. Bert BRONE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bert BRONE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Virginie BITO 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 De heer Ben ROMBAUT 
 Mevrouw Chloe TRIPPAERS 
 dr. Dorien DELUYKER 
 Prof. dr. Jean-Michel RIGO 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Prof. dr. Kurt VAN DER SPEETEN 
 Mevrouw Lisa BERDEN 
 Mevrouw Lize EVENS 
 Mevrouw Sarah D'HAESE 
 De heer Sibren HAESEN 
 dr. Sofie KESSELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Vaardigheidsonderwijs (3416) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht28010,028010,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht28010,028010,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels