Celfysiologie (3414)

Contactpersoon :Prof. dr. Bert BRONE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bert BRONE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Virginie BITO 
  
Met medewerking van :Mevrouw Sarah VANHERLE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Andreea BURLACU 
 dr. Annelies VANHEEL 
 De heer Art JANSSEN 
 dr. Dorien DELUYKER 
 Mevrouw Ellen HEEREN 
 Prof. dr. Jean-Michel RIGO 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Prof. dr. Kurt VAN DER SPEETEN 
 Mevrouw Lisa BERDEN 
 Mevrouw Lotte VASTMANS 
 Mevrouw Melanie MERTENS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Sarra ZAGHBOUNI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Vaardigheidsonderwijs (3416) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht28010,028010,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht28010,028010,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels