Basisafstudeerproject - Elektronica-ICT (3432)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris AERTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris AERTS 
  
Co-titularis :Prof. dr. ing. Kris MYNY 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bart DREESEN 
 Prof. dr. ir. Jan GENOE 
 dr. ing. Jo VLIEGEN 
 ing. Luc COENEGRACHT 
 ing. Thijs VANDENRYT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  De student heeft tot op heden alle opleidingsonderdelen opgenomen in volgend studieprogramma om het onderliggende bachelordiploma te kunnen behalen
    bachelor in de industriële wetenschappen - elektronica-ICT  
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - elektronica-ICTVerplicht2439,0541899,0JaNeeNumeriek

schakel IW Elektronica-ICT - deel 2Verplicht2439,0541899,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels