Masterproject (3453)

Contactpersoon :Prof. arch. int. arch. Saidja HEYNICKX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. arch. int. arch. Saidja HEYNICKX 
  
Co-titularis :Prof. Asli CICEK 
 Prof. int. arch. Johannes KLAPS 
 Prof. dr. Katelijn QUARTIER 
 Prof. ir. arch. Nikolaas VANDE KEERE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Guillem PONS ROS 
 Mevrouw Ilse VAN DOORSSELAERE 
 Arch. Malinde VALEE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Als je Masterproject in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 2424 Masterscriptie (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar)StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de interieurarchitectuurVerplicht48618,048618,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels