Bachelorproef - Nucleaire technologie (3459)

Contactpersoon :ing. Luc LIEVENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :ing. Luc LIEVENS 
  
Co-titularis :dr. Bart DREESEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Brigitte RENIERS 
 Prof. dr. Sonja SCHREURS 
 Prof. dr. Wouter SCHROEYERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  De student heeft tot op heden alle opleidingsonderdelen opgenomen in volgend studieprogramma om het onderliggende bachelordiploma te kunnen behalen
    bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologie  
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologieVerplicht2439,0811629,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels