Basisvaardigheden in de chemie (3461)

Contactpersoon :Prof. dr. Geert-Jan GRAULUS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Geert-Jan GRAULUS 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bart VAN KERKHOVE 
 Prof. dr. dr. Danny VANPOUCKE 
 Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
 De heer Dries BLEUS 
 Prof. dr. Erik MOONEN 
 ir. Gianfabio MANGIONE 
 De heer Ilan DEVROEY 
 De heer Jan VANHOVE 
 De heer Jordi VOLDERS 
 Mevrouw Katrien GORINSEK 
 Mevrouw Lavinia CALVI 
 Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
 Mevrouw Neeve MARIEN 
 Mevrouw Nele DEBUSSCHERE 
 Mevrouw Pauline VANHEUSDEN 
 De heer Raheed BOLIA 
 De heer Stijn LENAERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemische evenwichten en kinetica (3311) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht27010,090909010,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels