Differentiaalmeetkunde Krommen en oppervlakken (3464)

Contactpersoon :Prof. dr. Stefan HAESEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter DE MAESSCHALCK 
  
Co-titularis :Prof. dr. Renato HUZAK 
 Prof. dr. Stefan HAESEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bram LENTJES 
 dr. Maikel BOSSCHAERT 
 De heer Yiorgos PATSIOS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Calculus 2 (3323) 4.0 stptn
    Lineaire algebra (3983) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de fysica optie theoretische fysica, sterrenkunde en gravitatieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek wiskundeKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

bachelor in de wiskunde jaar 2 - pakket fundamentele wiskundeKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
bachelor in de wiskunde jaar 3 - pakket fundamentele wiskundeKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels