Bedrijfskunde (3511)

Contactpersoon :dr. Laura HOEKX
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Laura HOEKX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Marijke SWENNEN 
 De heer Rik VANHEES 
 dr. Silia MERTENS 
 De heer Stijn BRICHAU 
 De heer Toon MOONS 
 Prof. dr. Wim MARNEFFE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar handelsingenieur/handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels