Beleidsinformatica (3512)

Contactpersoon :Prof. dr. Marijke SWENNEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marijke SWENNEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Benoit DEPAIRE 
 Mevrouw Femke PIETERS 
 Mevrouw Leen JOOKEN 
 Mevrouw Manal LAGHMOUCH 
 dr. Silia MERTENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar handelsingenieur/handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels