Marketing analytics (3516)

Contactpersoon :Prof. dr. Sandra STREUKENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sandra STREUKENS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Carmen ADAMS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Beleidsstatistiek (1738) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar handelsingenieur optie Marketing IntelligenceVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste master handelsingenieur - marketing intelligenceVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor Marketing IntelligenceVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels