Bachelorproef - Bouwkunde (3524)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI 
  
Co-titularis :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
 Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Alper TURGUT 
 dr. Bart DREESEN 
 ing. Dries BYLOOS 
 ir. Elif Tuba APPAVURAVTHER SUMICHRAST 
 ing. Glenn VAN VUGT 
 Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
 dr. Rajarshi DAS 
 dr. ing. Rik STEENSELS 
 ing. Tine ENGELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  De student heeft tot op heden alle opleidingsonderdelen opgenomen in volgend studieprogramma om het onderliggende bachelordiploma te kunnen behalen
    bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkunde  
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkundeVerplicht2439,0601839,0JaNeeNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen bouwkundeVerplicht2439,0601839,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels