Biomoleculen (3606)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter MAES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter MAES 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wouter VAN GOMPEL 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Dries THEUNISSEN 
 De heer Ilan DEVROEY 
 dr. ir. Jochen VANDERSPIKKEN 
 Mevrouw Kaat VALKENEERS 
 Mevrouw Lize BYNENS 
 De heer Mathias FRAIPONTS 
 Mevrouw Nele THEYSMANS 
 Mevrouw Ola CIESIELSKA 
 dr. Sam GIELEN 
 De heer Sander DRIESEN 
 dr. Sander SMEETS 
 De heer Sonny BREBELS 
 De heer Stijn LENAERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Vaardigheidsonderwijs (3416) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels