Functionele anatomie (3607)

Contactpersoon :Prof. dr. Esther WOLFS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Esther WOLFS 
  
Co-titularis :Prof. Dr. Leen POPLEU 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Hanne JEURISSEN 
 Mevrouw Jolien VAN DEN BOSCH 
 Mevrouw Nathalie DIRKX 
 Mevrouw Sara FIETEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Vaardigheidsonderwijs (3416) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels