Biofysica (3609)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan D'HAEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan D'HAEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Alessandro ROMANO 
 dr. Annelies VANHEEL 
 De heer Bram BIJNENS 
 dr. Gilles BONNEUX 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 dr. Nele CLAES 
 De heer Siebe FREDERIX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Vaardigheidsonderwijs (3416) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels