Endocrien systeem en voortplantingsstelsel (3616)

Contactpersoon :Prof. dr. Jerome HENDRIKS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elke CLYNEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jerome HENDRIKS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 Mevrouw Bo BATENS 
 Prof. dr. David CASSIMAN 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 De heer Jasper VERGUTS 
 Prof. dr. Koenraad VAN RENTERGHEM 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Renate ZEEVAERT 
 Dr. Wouter ROBAEYS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1686,01686,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels