Moleculaire genetica en epigenetica (3617)

Contactpersoon :Prof. dr. Bieke BROUX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bieke BROUX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Michael PORCU 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Emily WILLEMS 
 Mevrouw Gayel DURAN 
 Prof. dr. Guy FROYEN 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 dr. Melissa SCHEPERS 
 dr. Nele CLAES 
 Prof. dr. Tim VANMIERLO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Genetica en genomica (3410) 10.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht843,0843,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht843,0843,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels