Klinische microbiologie  (3619)

Contactpersoon :Prof. Dr. Koen MAGERMAN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Koen MAGERMAN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 Mevrouw Flore WOUTERS 
 Mevrouw Janne VERREYCKEN 
 De heer Jeroen GUNS 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Mevrouw Serina RUBIO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1124,01124,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels