Immuniteit (3620)

Contactpersoon :Prof. dr. Niels HELLINGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Niels HELLINGS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Leen SLAETS 
 Prof. dr. Piet STINISSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Mevrouw Janne VERREYCKEN 
 Prof. dr. Jelle HENDRIX 
 De heer Jeroen GUNS 
 Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Mevrouw Laura BOLKAERTS 
 Mevrouw Naomi VEENINGEN 
 Mevrouw Serina RUBIO 
 Mevrouw Tine WEYTJENS 
 De heer Tom KACHE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1686,01686,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels