Celpathologie (3627)

Contactpersoon :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Co-titularis :dr. Florian HERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Annelies BRONCKAERS 
 dr. Elien DERVEAUX 
 Mevrouw Elke PIRLET 
 Prof. dr. Esther WOLFS 
 Mevrouw Hanne OOSTERBOS 
 Prof. dr. Jeroen MEBIS 
 Mevrouw Kim NIJSTEN 
 De heer Koen KUIPERS 
 Mevrouw Laura PONSAERTS 
 Mevrouw Lotte ALDERS 
 dr. Nele CLAES 
 Prof. dr. Niels HELLINGS 
 Mevrouw Rana ONDER 
 dr. Tim VANGANSEWINKEL 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1405,01405,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels