Onderzoekslabo (3650)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Anton GINZBURG 
 ing. Arne VANCLEEF 
 ing. Brittany LAING 
 ing. Chris VANHEUSDEN 
 ing. Joris CLAES 
 ing. Koen LIBENS 
 Prof. dr. ir. Leen THOMASSEN 
 Prof. dr. ir. Mieke BUNTINX 
 Prof. dr. Roos PEETERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Chemische labotechnieken (2564) 3.0 stptn
 
Risico's of veiligheidsproblemen op basis waarvan deze volgtijdelijkheid wordt opgelegd

Er wordt in dit opleidingsonderdeel gewerkt met risicohoudende stoffen ( o.a. toxische, corrosieve, sterk oxiderende, ontvlambare producten) en met risicovolle opstellingen. De veiligheid van de medestudenten en de gebouwen gebruikt door de gezamenlijke opleiding (UHasselt en KU Leuven) komen in gevaar indien de student de nodige labovaardigheden niet beheerst.

   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Bachelorproef - Chemie (2809) 6.0 stptn
    Practicum Farma en Fijnchemie (4336) 4.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Bachelorproef - Chemie (2809) 6.0 stptn
    Practicum Voeding en Verpakking (4337) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: chemieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels